De Therapeuten

De therapeuten van Het Hart zijn Ger Brakema en Bea Brakema.
Beiden zijn Natuurgeneeskundige therapeuten en aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG), bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST).

De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de TCZ en de NVST.

De door de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vereiste klachten- en geschilleninstantie wordt geregeld door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) en door de Stichting Zorggeschil.

Bea Brakema:
Haar licentienummers:
VBAG 2111007A, RBCZ 911257R, NVST L2297, SHO/CPION 113849-112958, ARCOS/SNRO 5437.

Ger Brakema:
Zijn licentienummers:
VBAG 2110904A, RBCZ 911113R, NVST L2312, SHO/CPION 113786-112935, ARCOS/SNRO 5467.

Als u verhinderd bent verzoeken wij u dit 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail door te geven, omdat wij anders genoodzaakt zijn de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoeding

U ontvangt van ons een rekening van de therapeutische behandeling die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Omdat de therapeuten van Het Hart voldoen aan alle opleidingseisen op HBO-niveau (ook wat betreft de medische basiskennis volgens Plato-norm) en omdat zij aangesloten zijn bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzende (VBAG), bij de Nederlandse Vereniging van SomaTherapeuten (NVST) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) komen de consulten voor de therapeutische behandelingen in aanmerking voor vergoeding.
Zie onderstaande lijst van zorgverzekeraars.

Of er een vergoeding van de consulten plaatsvindt is uiteraard afhankelijk van uw (aanvullende)
verzekering.
Overigens vallen de consulten van het hart niet onder het eigen risico gezien dit doorgaans niet van toepassing is op de aanvullende verzekering.

De consulten worden vergoed door volgende zorgverzekeraars:
– ABN-AMRO
– Achmea / Zilveren Kruis
– Aevitae
– AGIS
– AGIS Take care now
– Amersfoortse
– Amicon
– AnderZorg
– ASR Verzekeringen
– Avero Achmea
– AXA
– Azivo (in 2017 opgegaan in Menzis)
– AZVZ
– Besured
– Beter Dichtbij
– Bewuzt
– BLUE
– CZ
– CZ Direct
– C4Me
– De Amersfoortse
– De Friesland Zorgverzekeraar
– De Goudse Verzekeringen
– Delta Lloyd
– Ditzo
– DSW
– DVZ
– FBTO
– FNV
– Goudse Verzekeringen
– Hema
– IAK
– IK!
– Interpolis
– inTwente
– IZA
– IZA Cura
– IZZ
– Kettlitz-Wulfse Verzekeringen
– Kiemer
– Lancyr
– Menzis Zorg
– National Academic
– Nedasco
– Ohra
– ONVZ
– OZF Achmea
– PMA
– PNO Ziektekosten
– Pro Life
– Promovendum
– PWZ Achmea
– Salland
– Select + Go
– Stad Holland
– Take Care Now
– Trias
– Turien & Co
– UMC-Zorgverzekeringen
– UnitedConsumers
– Univé
– Vega Polis (via Avéro Achmea en Delta Lloyd)
– VGZ
– VvAA
– You Care (in 2017 opgegaan in Avéro Achmea)
– Zekur
– ZieZo
– Zilveren Kruis Achmea
– ZorgDirect
– Zorg en Zekerheid