De Therapeuten

De therapeuten van Het Hart zijn Ger Brakema en Bea Brakema.
Beiden zijn Natuurgeneeskundige therapeuten en aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De praktijk wordt gevoerd onder het klacht- en tuchtrecht van de TCZ.

De door de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vereiste klachten- en geschilleninstantie wordt geregeld door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) en door de Stichting Zorggeschil.

Bea Brakema:
Haar licentienummers:
VBAG 2111007A, RBCZ 911257R, SHO/CPION 113849-112958, ARCOS/SNRO 5437.

Ger Brakema:
Zijn licentienummers:
VBAG 2110904A, RBCZ 911113R, SHO/CPION 113786-112935, ARCOS/SNRO 5467.

Als u verhinderd bent verzoeken wij u dit 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail door te geven, omdat wij anders genoodzaakt zijn de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Vergoeding

Omdat de therapeuten van Het Hart voldoen aan alle opleidingseisen op HBO-niveau (ook wat betreft de medische basiskennis volgens Plato-norm) en omdat zij aangesloten zijn bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzende (VBAG) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) komen de consulten voor de therapeutische behandelingen in aanmerking voor vergoeding.

U ontvangt van ons een rekening van de therapeutische behandeling die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De consulten worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraars als natuurgeneeskundige behandeling, vanuit de aanvullende verzekering. Of er een vergoeding van de consulten plaatsvindt is uiteraard afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Wilt u meer weten over de hoogte van de vergoeding, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

Overigens vallen de consulten van het hart niet onder het eigen risico gezien dit doorgaans niet van toepassing is op de aanvullende verzekering.