EFT

Wat is EFT?
Emotional Freedom Techniques (EFT) valt onder Energie Psychologie en is een van de meest populaire technieken geworden van de laatste tijd.
De principes achter EFT zijn ontdekt door Dr. Roger Callahan, een klinisch psycholoog met ruime ervaring die teruggaat tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt manieren te vinden om mensen te genezen van (ongegronde) angsten, fobieën en vrees.
EFT is een efficiënte en effectieve manier om vrij te worden van negatieve emoties
EFT maakt gebruik van een kloptechniek op een beperkt aantal plaatsen op het lichaam.
Deze plaatsen komen overeen met de gebieden rond de begin en eindpunten van een aantal energiemeridianen (bekend uit de acupunctuur).
Het onderscheidt zich totaal van de traditionele psychotherapie, omdat het gebruik maakt van de meridianen als koppeling tussen lichaam en geest. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een storing in het energiesysteem van het lichaam.

Hiervan uitgaande kunnen alle negatieve emoties en herinneringen, zoals trauma, angst, lichamelujke klachten, verslavingen, fobieën, etc. op dezelfde manier ontladen worden.
Door de snelheid en prettige manier van het proces zal EFT een belangrijke plaats innemen in het veld van de psychische zorg.
Ook lichamelijke klachten zoals allergieën, pijn, huidaandoeningen, ademhalingsproblemen, etc., die haast altijd een emotionele component hebben, worden succesvol met EFT behandeld.

EFT werkt bij tal van problemen en aandoeningen zoals:
overgewicht
angsten
slapeloosheid
verdriet
allergieën
trauma's
laag zelfbeeld
depressies
dwangmatig gedrag
verslavingen
het gevoel dat iets je tegenhoudt om te zijn wie je echt bent
moeite met grenzen aangeven en nee durven zeggen
eetstoornissen, waaronder Anorexia en Boulimia
dwangmatige negatieve gedachten
moeite met overgave en genieten van sex

EFT kan ook worden gebruikt om uw leef, werk- en sportprestaties te verbeteren, want ook hierin worden we vaak door emoties beperkt.

EFT is een zelfhulpmethode
EFT is verfrissend omdat je jezelf kunt verlossen van pijnlijke emoties die je beperken.

Wanneer EFT?
Heel eenvoudig, op het moment dat de emotie zich voordoet. In de meeste situaties blijft deze emotie na het toepassen van EFT weg. Zijn er emoties die meer specialistische hulp vereisen of doen zich situaties voor waarbij je wat extra hulp kunt gebruiken om te herkennen welke emoties je parten speelt, dan ben je het zelf die dat (h)erkend en de hulp kan inroepen van een ervaren EFT counsellor.

Hoe werkt EFT
EFT is gebaseerd op de imponerende werking en eigenschappen van subtiele lichaamsenergieën (Energiepsychologie). EFT heeft klinisch aangetoond (voor meer dan 80%) effectief te zijn bij de
behandeling van trauma, mishandeling, stress, woede, angst, fobie, depressie, verdriet, verslavingen,
bedplassen en honderden lichamelijke symptomen inclusief hoofdpijn, lichaamspijn en ademhalingsproblemen. Het is het ontbrekende stuk in de puzzel dat heel worden heet.

EFT
is vaak effectief waar niets anders effect heeft
is gebruikelijk snelwerkend, lang stand houdend en teder
heeft geen medicamenten of hulpmiddelen nodig
is makkelijk door iedereen te leren
kan door iedereen bij zichzelf worden toegepast
is een vriendelijke en tolerante therapie
geeft innerlijke rust en ontspannt
neemt angsten weg en helpt los te laten
geeft inzicht en relativeert
ruimt alle blokkades op
maakt vrij en gelukkig
haalt onderliggende oorzaken van ziekte weg en maakt je weer gezond
geeft zelfvertrouwen

Als u voor het eerst komt voor een afspraak volgt een intakegesprek.
Er wordt in eerste instantie aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klachtgeschiedenis.

Vervolgens beginnen de sessies met een duur van ca. 60 minuten.
In vergelijking met andere therapievormen is EFT een kortdurende vorm van therapie.

Omdat alle mensen verschillend zijn, is het niet mogelijk precies aan te geven hoe lang de behandeling
van een bepaalde klacht duurt.

De gemotiveerdheid van de cliënt speelt in dit verband een bijzonder grote rol.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald.