EMDR

EMDR betekent "Eye Movement Desensitization and Reprocessing",
of in het Nederlands: desensibilisatie en verwerking door oogbewegingen.
Het gaat om een behandeling van psychische klachten waarvan de werkzaamheid in wetenschappelijke kringen intussen wereldwijd erkend wordt.

Toepassingen van EMDR
PTSS (Posttraumatische Stress Stoornissen)
leren omgaan met stress en spanningen, thuis en op het werk
verminderen of doen verdwijnen van angsten en fobieïn, zoals faalangst, vliegangst,
  claustrofobie, hoogtevrees en angst voor de tandarts
oplossen van stressklachten
verwerken van trauma’s en emotionele gebeurtenissen
afleren van dwangmatige handelingen of verslavingen, zoals eetproblemen, nagelbijten en roken
verminderen of doen verdwijnen van allerlei paniekstoornissen

EMDR is concreet bedoeld voor mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en die achteraf last kregen van een stressstoornis, een depressie, fobieën en andere psychische klachten.
Deze mensen ontwikkelen vaak een sterk vermijdingsgedrag: ze gaan alles uit de weg wat hen aan de traumatische ervaring kan herinneren.
Enkele andere symptomen die kunnen optreden zijn: verhoogde prikkelbaarheid, lusteloosheid,
concentratieproblemen, gevoelens van vervreemding, angstaanvallen, schrikachtigheid en slapeloosheid.

Wat verstaat men onder een traumatische gebeurtenis?
Het kan gaan om ronduit traumatische ervaringen zoals:
fysiek of psychisch geweld, ongeval, overlijden, zware ziekte, seksueel misbruik, brand,
natuurcatastrofe, aanslag.
Maar het kan ook om trauma’s gaan die onopgemerkt voorbijgaan:
moeilijke jeugd, scheiding, miskraam, abortus, problemen op de werkvloer, ontslag, overlijden,
pesten, enz.

Het grootste deel van de lichamelijke gevolgen kunnen vaak met aangepaste medicatie genezen worden.
Psychisch leed daarentegen wordt vaak verwaarloosd en is moeilijker te behandelen.

Naast privépersonen kunnen er ook bepaalde beroepen te maken krijgen met traumatische gebeurtenissen: brandweer, politieagenten, bankbedienden, sociale werkers, conducteurs van
openbare vervoersmaatschappijen, personeel bij grote publieke evenementen.
Tal van overheidsinstellingen, instituten en bedrijven hebben dat begrepen en bieden deze therapie
aan aan bepaalde doelgroepen die met geweld te maken hebben gekregen.

Een emotioneel trauma laat een spoor na in de hersenen en kan de werking ervan verstoren.
Het lijkt wel of de hersenen er niet in slagen om een stuk informatie te verwerken.
Die informatie blijft "geblokkeerd" – de hersenen komen altijd terug op deze vroegere gebeurtenis.
EMDR helpt via zintuiglijke stimulering om de verwerking van die informatie te deblokkeren.
De cliënt concentreert zich op de ontredderende gebeurtenis om zo zijn zintuiglijke herinneringen te herbeleven. Tegelijk worden ook zijn gedachten en gevoelens opgeroepen die hij daar nu bij beleeft.
De hersenen worden vervolgens afwisselend links en rechts gestimuleerd door oogbewegingen en dat zolang tot de herinnering aan de gebeurtenis geen psychisch leed meer veroorzaakt.

Over het algemeen gesteld worden dat EMDR verbluffende én snelle resultaten kent.
Een sessie brengt in de meeste gevallen duidelijke verlichting.

Als u voor het eerst komt voor een afspraak volgt een intakegesprek.
Er wordt in eerste instantie aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klacht-geschiedenis.

Vervolgens beginnen de sessies met een duur van ca. 60 minuten.
In vergelijking met andere therapievormen is EMDR een kortdurende vorm van therapie.

Omdat alle mensen verschillend zijn, is het niet mogelijk precies aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt.

De gemotiveerdheid van de cliënt speelt in dit verband een bijzonder grote rol.
Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald.